Welcome to Lucem Publishers
Accounting Work Books, Teacher Guides, Accounting Ektra exercise books, Mathematics, Transparencies, Accounting posters, Accounting test and exams,
Rekeningkunde werkboeke, Onderwys gidse, Rekeningkunde ekstra oefening boeke, Rekeningkunde en wiskunde muur plakate
   
 


Kontak - Contact.

Contact: Marthie Muller
Cell: 083 233 5733
Tel: 012 991 7512 / 087 944 2149
Fax: 086 600 4635
Email: marthie@lucem.co.za
 

Ons boeke word baie suksesvol deur tuisskolers gebruik. Vir meer inligting oor tuisonderwys, besoek gerus die webwerf van die Vereniging vir Tuisonderwys by www.tuisskolers.org

 

Home
______
___
Books:
____

Accounting
and
Maths

____
Accounting Additional exercises
____________
Wall Charts :
____
Accounting

____
Maths
____________

Orders
____________

Contact

____________

Lucem Books

Ons spesialiseer in rekeningkunde en verskaf direk aan skole en onderwysers.

Rekeningkunde werkboeke, onderwyser gidse, ekstra oefeningboeke, antwoorde, transparante, toetse en eksamens.

Ons het rekeningkunde hulpmiddels vir graad 8 tot 12.
Ons nuutste produkte is muurkaarte (rekeningkunde en wiskunde) asook ekstra oefeninge vir rekeningkunde graad 8 tot 12.

Ons CD bevat die gidse sowel as toetse vir graad 8 tot 12.

Dit het toetse, antwoordstelle en memoranda.
Ons wiskunde boek bevat die basis vir graad 8 en 9 wat tot in graad 11 gebruik kan word. Dit het oefeninge en voorbeelde.

Leerders stuur epos vir gratis A4 duimafdruk muurkaarte.

------------------------------------------------------------------------

We specialize in accounting and supply directly to schools and teachers:

Accounting workbooks, teacher guides, extra exercises, answers, transparencies, tests and exams.
Our accounting tools cover from grade 8 to 12.
Our latest products are wall charts (accounting and matahematics) as well as extra exercises for accounting grade 8 to 12.

Our CD has the guides and tests from grade 8 to 12.
It contains the questionnaire, answer sheet and memorandum.

Our Mathematics book has all the basic principles used in grade 8 and 9 and can be used up to grade 11. It has exercises and answers.

Learners send email to request free A4 thumbprint posters.


Lighthouse
The most Powerful thing on earth, is a soul on fire.....
Web site designed and created by BateleurWebCreations