Lucem Uitgewers

Ons verskaf gevorderde rekeningkunde werkboeke aan ouers, skole en onderwysers.
KABV logo.png
- Rekeningkunde internet subskripsie lesse gebaseer op ons suksesvolle boeke -

- Accounting internet subscription lessons based on our successful books -

- www.schoolaccountingmadeeasy.co.za -


tops
 • Rekeningkunde werkboeke graad 8 tot 12 (e-boeke beskikbaar by IT School)
 • Onderwyser gidse
 • Ekstra oefeninge vir rekeningkunde graad 8 tot 12
 • Gidse vir ekstra oefeninge
 • Transparante
 • Muurkaarte vir rekeningkunde
 • CD met die gidse sowel as toetse, eksamen vraestelle (Gr 8 - 12) (net aan onderwysers). Dit sluit antwoordstelle en memoranda ook.
 • Wiskunde boek bevat die basis vir graad 8 en 9 wat tot in graad 11 gebruik kan word. Dit het oefeninge en voorbeelde.
 • blue link button to www.tuisskolers.org

  Lucem Publishers

  We supply books directly to parents, schools and teachers.
  CAPS Logo,png
  • Advanced Accounting workbooks grade 8 to 12 (e-books at IT Schools)
  • Teacher guides
  • Extra exercises for accountancy grade 8 to 12.
  • Guides for extra exercises
  • Transparencies
  • Wall Charts for accountancy
  • CD has guides and tests and examination questionnaires (Gr 8 - 12)(Only to teachers). It includes answer sheets and memoranda
  • The Mathematics book contains all the basic principles used in grade 8 and 9 and can be used up to grade 11. It has exercises and answers.
  • blue link button to www.tuisskolers.org