Lucem Uitgewers

Bestel direk by ons. epos na info@lucem.co.za vir nuutste pryslys.

Lucem Uitgewers is van stapel gestuur in 2007 met net 15 produkte in Afrikaans. Ons Engelse boeke is bygevoeg in 2008.

Sedertdien het ons ons produkte reeks uitgebrei en tans lewer die volgende produkte in Rekeningkunde graad 8 tot 12:

 • Gevorderde rekeningkundige werkboeke (Teorie en oefeninge)
 • Gevorderde rekeningkundige onderwysers gidse
 • Toetse vir onderwysers
 • Rekeningkunde plakkate (A1 muurkaarte)
 • e-Boeke by IT School Innovation
 • Eksamenhersieningoefeningsboeke (met antwoorde)
 • Rekeningkunde video lesse beskikbaar by School Accounting Made Easy
 • Rekeningkunde lesse op USB stokkies
 • Graad 8 & 9 Wiskunde – basis vir grade 10, 11 en 12.

 Die anwoord vir die wat wil presteer in rekeningkunde. Leerders wat ons lesse gebruik verbeter hulle punte met tot 50 % (verwysings beskikbaar)

Ons lesse is op die internet beskikbaar by

Logo SAME

 Ideaal vir ekstra lesse, tuiskolers en onderwysers

Lucem Publishers

Order from us, email to info@lucem.co.za for latest pricelist.

Lucem Publishers was launched in 2007 with just 15 products in Afrikaans. We added the English books in 2008.

Since then we have extended our product range and presently supply the following products in accounting grade 8 to 12:

 • Advanced accounting workbooks (Theory and exercises)
 • Advanced accounting teachers guides 
 • Tests for teachers  
 • Accounting posters (A1 wall charts)
 • e-Books at IT School Innovation
 • Examination revision books (with answers)
 • Accounting internet video lessons at School Accounting Made Easy
 • Accounting lessons on USB sticks
 • Gr 8 & 9 Wiskunde – basis vir grade 10, 11 & 12

The answer for those who want to excel in accounting. Learners who use our lessons improved their marks by up to 50% (references available)

Our lessons are available on the internet at

Logo SAME

Ideal for extra lessons, homeschooling and teachers.

New products

Rekeningkunde ekstra lesse, accounting extra lessons

Eksamen hersieningsoefeninge – examination revision exercises

Examination revision exercise books – Eksamen hersienings oefening boeke

EBW – EMS (beskikbaar 2017 / available 2017)

(Ekonomie en besigheid – Economics and business)

Om te gebruik met ons Gr 8 en Gr 9 rekeningkunde boeke – to be used with our Gr 8 and Gr 9 accounting books

Wiskunde Gr 11 &12 video lesse op ‘n USB stokkie – Mathematics Gr 11 & 12 lessons on a USB flash drive

********************************************

Al ons produkte is beskikbaar by – all our products are available at

www.my-e-tutor.co.za

Contact Us

Send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search